اخبار مهم
Home / اخرین اخبار استان لرستان / جلسه شورای اداری لرستان با حضور رئیس مرکز آمار ایران
T3335078-5448688.jpg

جلسه شورای اداری لرستان با حضور رئیس مرکز آمار ایران

پرتال خبری استان لرستان به نقل از ایرنا:


نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

می فایل پرتال خبری استان لرستان