اخبار مهم
Home / اخرین اخبار استان لرستان / خرم آباد/بازار داغ افطاری در ماه مبارک رمضان
n3104355-5043168.jpg

خرم آباد/بازار داغ افطاری در ماه مبارک رمضان

پرتال خبری استان لرستان به نقل از ایرنا:


خرم آباد/بازار داغ افطاری در ماه مبارک رمضان

خرم آباد-ایرنا-با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بازار داغ افطاری در شهر خرم آباد، از رونق و اهمیت بالایی برخوردار است.


خرم آباد/بازار داغ افطاری در ماه مبارک رمضان

خرم آباد-ایرنا-با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بازار داغ افطاری در شهر خرم آباد، از رونق و اهمیت بالایی برخوردار است.


خرم آباد/بازار داغ افطاری در ماه مبارک رمضان

خرم آباد-ایرنا-با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بازار داغ افطاری در شهر خرم آباد، از رونق و اهمیت بالایی برخوردار است.


خرم آباد/بازار داغ افطاری در ماه مبارک رمضان

خرم آباد-ایرنا-با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بازار داغ افطاری در شهر خرم آباد، از رونق و اهمیت بالایی برخوردار است.


خرم آباد/بازار داغ افطاری در ماه مبارک رمضان

خرم آباد-ایرنا-با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بازار داغ افطاری در شهر خرم آباد، از رونق و اهمیت بالایی برخوردار است.


خرم آباد/بازار داغ افطاری در ماه مبارک رمضان

خرم آباد-ایرنا-با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بازار داغ افطاری در شهر خرم آباد، از رونق و اهمیت بالایی برخوردار است.


خرم آباد/بازار داغ افطاری در ماه مبارک رمضان

خرم آباد-ایرنا-با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بازار داغ افطاری در شهر خرم آباد، از رونق و اهمیت بالایی برخوردار است.


خرم آباد/بازار داغ افطاری در ماه مبارک رمضان

خرم آباد-ایرنا-با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بازار داغ افطاری در شهر خرم آباد، از رونق و اهمیت بالایی برخوردار است.


خرم آباد/بازار داغ افطاری در ماه مبارک رمضان

خرم آباد-ایرنا-با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بازار داغ افطاری در شهر خرم آباد، از رونق و اهمیت بالایی برخوردار است.


خرم آباد/بازار داغ افطاری در ماه مبارک رمضان

خرم آباد-ایرنا-با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بازار داغ افطاری در شهر خرم آباد، از رونق و اهمیت بالایی برخوردار است.

می فایل پرتال خبری استان لرستان